E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych


Zapraszamy na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie Technik Informatyk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
wyodrębnionej w zawodzie:  technik informatyk 351203.

Kurs rozpoczynamy w lutym 2016 roku .
Zgłoszenia od 04 stycznia 2016 r. do 08 stycznia 2016 r. w sekretariacie  szkoły w godz. 7:30 – 14:30

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  luty 2016 r.
Planowany termin zakończenia kursu: grudzień 2016r.
Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie wieczorowej – 630 godz.

Formularz zgłoszenia na kurs – podanie.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf