E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

– wyodrębnionej w zawodach: elektromechanik 741201, elektryk 741103, technik elektryk 311303.
-liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 626 godz.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Plan zajęć w październiku KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_X_2017-18.pdf

Plan zajęć w listopadzie KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_XI_2017-18.pdf

Plan zajęć w grudniu KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_XII_2017-18.pdf

Plan zajęć w styczniu KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_I_2017-18.pdf

Plan zajęć w lutym KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_II_2017-18.pdf

Plan zajęć w marcu KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_III_2017-18.pdf

Zmiana w planach zajęć na IV; V i  VI

Plan zajęć w kwietniu KKZ E.07- aktualny – plan_kursu_E.07_IV_2017-18.pdf

Plan zajęć w maju KKZ E.07 – aktualny – plan_kursu_E.07_V_2017-18.pdf

Plan zajęć w czerwcu KKZ E.07 – aktualny – plan_kursu_E.07_VI_2017-18.pdf

Program kursu zawodowego – program_kursu_E.7.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf