E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


 Zajęcia na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym rozpoczynamy w dniu 29 września 2017 roku

o godz. 15:50  – sala 34

 

 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

– wyodrębnionej w zawodach: elektromechanik 741201, elektryk 741103, technik elektryk 311303.
-liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 626 godz.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Plan zajęć w październiku KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_X_2017-18.pdf

Plan zajęć w listopadzie KKZ E.07 – plan_kursu_E.07_XI_2017-18.pdf

Program kursu zawodowego – program_kursu_E.7.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf