E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów KKZ E.07 w sesji sierpień /wrzesień/październik 2016 odbędzie się w październiku 2016 r. zgodnie z harmonogramem.

Terminy egzaminów w sesji : egzamin zawodowy

 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

– wyodrębnionej w zawodach: elektromechanik 741201, elektryk 741103, technik elektryk 311303.
-liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 626 godz.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Plan zajęć w październiku KKZ E.07 – plan_kursu_E.7_X_2015-16.pdf
Plan zajęć w listopadzie KKZ E.07 – plan_kursu_E.7_XI_2015-16.pdf
Plan zajęć w grudniu KKZ E.07 – plan_kursu_E.7_XII_2015-16.pdf
Plan zajęć w styczniu KKZ E.07 – plan_kursu_E.7_I_2015-16.pdf
Plan zajęć w lutym KKZ E.07 – plan_kursu_E.7_II_2015-16.pdf
Program kursu zawodowego – program_kursu_E.7.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf