E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie Elektryk;  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
wyodrębnionej w zawodach:  elektryk 741103, technik elektryk 311303.

 

Plan zajęć na kursie E.08