E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie Elektryk;  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w kwalifikacji
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
wyodrębnionej w zawodach:  elektryk 741103, technik elektryk 311303.

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 244 godz.

planowany termin rozpoczęcia kursu: październik 2018r.

planowany termin zakończenia kursu: marzec 2019r.

(termin rozpoczęcia i zakończenia może ulec zmianie)