Informacja o projekcie partnerskim


24 sierpnia 2012 dyrektor szkoły mgr inż. Anna Smolińska podpisała z Agencją Narodową
w Warszawie umowę finansową na realizację w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt o tytule „Wykorzystanie modelu ARCS  do tworzenia programów edukacyjnych” i akronimie IMTUSARCS  będzie realizowany we współpracy ze szkołami z Turcji (szkoła koordynująca), Grecji, Słowacji, Węgier i Rumunii. Okres realizacji projektu to dwa lata (01.08.2012 – 31.07.2014).
Celem projektu jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS, zrozumienie jego strategii i zastosowanie modelu w tworzeniu programów edukacyjnych. Efektem końcowym współpracy szkół będzie  program edukacyjny oparty na modelu ARCS.