Wizyta Partnerska


Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego gościł w dniach  8 – 12 kwietnia 2013 r partnerów w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci z europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” pt.   „Wykorzystanie modelu ARCS  do tworzenia programów edukacyjnych” i akronimie IMTUSARCS. Projekt   jest realizowany we współpracy ze szkołami partnerskimi z Turcji, Grecji, Słowacji, Węgier i Rumunii. W ZSEn szkolnym koordynatorem projektu jest pani Monika Włodarczyk.  Okres realizacji projektu to dwa lata (01.08.2012 – 31.07.2014).


Celem głównym  projektu jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS, zrozumienie jego strategii i zastosowanie modelu w tworzeniu programów edukacyjnych. Efektem końcowym współpracy szkół będzie  program edukacyjny oparty na modelu ARCS. Podczas realizacji projektu planuje się osiągniecie następujących celów szczegółowych:
-wspieranie innowacji i podwyższania jakości nauczania w szkołach zawodowych i instytucjach,
-poprawianie jakości i zwiększenie współpracy i mobilności pomiędzy instytucjami i organizacjami związanymi z edukacją, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami w Europie,
-zachęcanie do nauki języków obcych,
-wspieranie rozwoju innowacyjnych, opartych na technologii informacyjnej treści, usług oraz praktyk w programie „Uczenie się przez całe życie”,
-wzmocnienie udziału programu uczenie się przez cale życie w społecznym współdziałaniu, aktywnym obywatelstwie, dialogu interkulturowym, równości płci i osobistym spełnieniu.
W czasie pobytu w Lublinie nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich pracowali nad pierwszą częścią modelu motywacyjnym ARCS – ATTENTION czyli jak przykuć uwagę ucznia do nauczanego zagadnienia. Odbyli również wiele spotkań min. z zastępcą Prezydenta Miasta Lublin Panią Katarzyna Mieczkowską – Czerniak oraz Dyrektorem Wydziału Oświaty UM Panią Ewą Dumkiewicz – Sprawką, a także byli gośćmi prof. dr. hab. H. Stryczewskiej dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Czas spędzony w Lublinie to okazja do poznania historii oraz teraźniejszości naszego miasta i regionu. Pobyt partnerów w Lublinie umożliwił nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni pomiędzy uczestnikami spotkania co jest dobrą prognozą do dalszych wspólnych działań projektowych.