Nowe projekty uzyskały akceptację Agencji Narodowej do realizacji w ramach konkursu z 2013 roku z programu Leonardo da Vinci


Zespół Szkół Energetycznych kolejny raz otrzymał akceptację projektu do realizacji w ramach programu  Leonardo da Vinci akcja Mobilność. Projekt pt.  „Wysokie kwalifikacje – dobra praca” dotyczyć będzie zorganizowania praktyk zawodowych dla dwudziestoosobowej grupy uczniów Technikum Energetyczno – Informatycznego.

Praktyki odbywać się będą w przedsiębiorstwach branżowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii (październik  2014 obejmie obecne klasy 1), w ramach międzynarodowej współpracy. Czterotygodniowa praktyka zawodowa będzie integralną częścią szkolenia zawodowego uczniów klas 3 o specjalnościach: technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk  i będzie mieć na celu zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą, trening w zakresie stosowania języka angielskiego zawodowego oraz uzyskanie certyfikatu Europass – Mobilność. Projekt został przygotowany przez Panią Monikę Włodarczyk, która jest również koordynatorem obecnie realizowanego projektu pt. „Mój zawód jest moją przyszłością” w ramach programu Leonardo da Vinci.
Kolejnym projektem, który uzyskał akceptację do realizacji przez Agencję Narodową w 2013 roku jest projekt pt. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii –  połączenie teorii z praktyką”  w ramach  programu  Leonardo da Vinci akcja Mobilność działanie VETPRO (wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe). Projekt został przygotowany przez Panią dyrektor Annę Smolińską i udział w nim weźmie 12 osobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka angielskiego zawodowego. Przystąpienie ZSEn do programu Leonardo da Vinci ma na celu osobisty rozwój zawodowy uczestników, przypomnienie podstawowego słownictwa z języka angielskiego oraz obserwację współpracy szkół w Wielkiej Brytanii z pracodawcami co w przyszłości może zaowocować przeniesieniem dobrych praktyk do realizacji i w naszej szkole.