Odpowiedzi na pytania


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:  USŁUGA EDUKACYJNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZACJI  I PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „NAUKA KLUCZEM DO DOBREJ PRACY”.

Nr sprawy: ZSE-2110/PJ/2013/EFS

Plik do pobrania – odpowiedzi na pytania.doc