Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.06.2013r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 250468 – 2013 data 28.06.2013 r.

Nr sprawy: ZSE-2110/PJ/2013/EFS

Pełna treść ogłoszenia do pobrania – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc