Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08-07-2013r.


Numer ogłoszenia: 265716 – 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 250468 – 2013 data 28.06.2013 r.

Pełna treść ogłoszenia  – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08-07-2013.pdf

Modyfikacja do SWIZ – ZSE-2110/2/PJ/2013 /EFS – modyfikacja_SWIZ_08-07-2013.pdf