Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”.

Pełna treść dokumentu do pobrania – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf