Informacje o projekcie „Nowoczesne technologie …”


logo_ntwkz

Informacje o projekcie
Projekt pt. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką”  skierowany jest do kadry zarządzającej, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego zawodowego w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie.

Głównym celem wymiany będzie zdobycie wiedzy i doświadczenia beneficjentów z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami. Miejscem realizacji projektu będzie Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie, natomiast wymiany Londyn Wielka Brytania. Uczestnikami wymiany będzie kadra kierownicza, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz nauczyciele języka angielskiego zawodowego. Program wymiany nauczycieli jest odpowiedzią na potrzebę zniwelowania dysproporcji w rozwoju systemu edukacji pomiędzy teorią nauczaną w szkole, a praktyczną nauką zawodu oraz zdobycia informacji jak z tym problemem radzą sobie inne kraje Unii Europejskiej.
W trakcie pobytu uczestnicy zapoznają się z systemem szkolnictwa zawodowego w Wielkiej Brytanii oraz odwiedzą firmy działające w branży informatycznej i elektrycznej, w których będą mogli obserwować wykorzystanie teorii w praktyce.
Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu, dokumenty zgłoszeniowe  do pobrania poniżej

1. formularz zgłoszenia.pdf

2. deklaracja udziału.pdf