Wizyta na Węgrzech


W ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci z europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” pt.   „Wykorzystanie modelu ARCS  do tworzenia programów edukacyjnych” i akronimie IMTUSARCS grupa młodziezy i nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu partnerskim na Węgrzech.

W dniach 22-27 września 2013 w miejscowości Kisujszallas na Węgrzech odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu „IMTUSARCS”, w którym uczestniczyli nauczyciele  ZSE p. Anna Koput-Zalewska –wice dyrektor, p. Monika Włodarczyk-koordynator projektu, p. Bożena Jarmuł –nauczyciel przedmiotów informatycznych, p. Leszek Widz- nauczyciel przedmiotów informatycznych oraz uczniowie: Marta Dudek, Paweł Cichaczewski, Łukasz  Kieliszek i Andrzej Szewczak.

Projekt  jest realizowany we współpracy ze szkołami partnerskimi z Turcji, Grecji, Słowacji, Węgier i Rumunii.