Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSE-2110/3/KR/2013/EFS


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”.  Numer ogłoszenia: 408606 – 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

Znak sprawy: ZSE-2110/3/KR/2013/EFS

Pełna treść informacji do pobrania – Inf_o_wyb_najkorzys_oferty.pdf