Ogłoszenie przetargowe 07.01.2014


Przetarg nieograniczony na usługę edukacyjną polegającą na organizacji i  przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”.

Znak sprawy: ZSE-2110/1/KR/2014 /EFS

Pełna treść i załączniki do pobrania poniżej

pdfOgloszenie o zamowieniu

pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

word załącznik 1.1 – Oferta wykonawcy

word załącznik 1.2 – Oferta wykonawcy

word załącznik 1.3 – Oferta wykonawcy

word załącznik 1.4 – Oferta wykonawcy

word załącznik 2 – Wykaz osób

wordzałącznik 3 – Oświadczenie art.22

wordzałącznik 4 – Oświadczenie art.24

word załącznik 5 – Oświadczenie lista podmiotów

pdf załącznik 6 – Wzór umowy

word załącznik 7 – Zobowiązanie do oddania zasobów