Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3-02-2014


Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa edukacyjna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu „Nauka kluczem do dobrej pracy”.

ZSE-2110/1/KR/2014/EFS

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego  w Lublinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełna treść informacji w pliku:informacja.doc