Projekt wymiany doświadczeń VETPRO


logo_ntwkz

Realizując projekt  LEONARDO DA VINCI VETPRO dotyczący wymiany doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe pod tytułem „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką”, nauczyciele ZSEn  w dniach 26.01.2014 – 01.02.2014 przebywali w Londynie.

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego, oraz poznanie brytyjskiego systemu szkolnictwa zawodowego, systemu organizacji praktyk zawodowych, bazy dydaktycznej teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego oraz systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym, poszerzenie kompetencji językowych, a także poznanie realiów życia, kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii. Uczestnikami projektu – była 12-osobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka angielskiego.