Infornacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składnikach majątku


Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w lublinie.

Nieodpłatne przekazanie nastąpi na pisemny wniosek złożony przez zainteresowanego do Dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie, zawierający:

1. Nazwę, siedzibę i adres jednostki.
2. Informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę.
3. Wskazanie składnika majątku ruchomego o który występuje jednostka.
4. Wskazanie terminu i miejsca odbioru składników majątku.

Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione do odbioru.

Wnioski należy składać do dnia 13.05.2015 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, ul. Długa 6 w Lublinie.

 

Lista do pobrania – wykaz.pdf