Historia


a2e3W 1998r. nauczyciel przysposobienia obroonego mgr inż. Wiesława Schodzińska wspólnie z uczniami podjęła się utworzenia w szkole strzelnicy pneumatycznej, w podziemiach po starej kotłowni. W pracach pomagał również emerytowany nauczyciel PO mgr Witalis Łopuszyński. Powstało Szkole Koło Strzeleckie Ligi Obrony Kraju, które liczyło 80 członków.
Wszyscy członkowie Koła czynnie uczestniczyli w remoncie i przystosowaniu pomieszczeń. W ramach prac dyplomowych wykonanych przez uczniów naszej szkoły pod opieką mgr inż. Wiesławy Schodzińskiej strzelnica została wyposażona w sprzęt i potrzebne urządzenia.
Uroczyście otworzył strzelnicę Dyrektor Szkoły mgr inż. Włodzimierz Arciszewski w dniu 1 czerwca 1999 roku podczas Dnia Sportu.
Strzelnica dysponuje ośmioma stanowiskami strzeleckimi. Na początku zbudowano cztery stanowiska, a w kolejnych dwóch latach następne cztery. Jest to największa szkolna strzelnica pneumatyczna na terenie miasta Lublin.
Wielokrotnie odbywały się na niej zawody wojewódzkie Ligi Obrony Kraju.
Przez cały okres działania, strzelectwo sportowe cieszyło się w naszej szkole dużą popularnością. Od początku istnienia kilka tysięcy uczniów zdobyło umiejętność posługiwania się bronią. Najlepsi członkowie koła strzeleckiego LOK, brali czynny udział każdego roku w zawodach zajmując czołowe lokaty:
– Szkolna Liga Strzelecka LOK – zawody rejonowe i wojewódzkie(broń pneumatyczna i ostra),
– Zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze” (zawody rejonowe i wojewódzkie organizowane przez Kuratorium Oświaty),
– „O srebrne muszkiety”, strzelanie z ostrej amunicji (zawody rejonowe i wojewódzkie organizowane przez Kuratorium Oświaty).
Przez 15 lat, do 31 sierpnia 2013r. opiekunem Koła Strzeleckiego LOK była Pani mgr inż. Wiesława Schodzińska, a po jej odejściu na emeryturę opiekunem koła został Pan mgr Mariusz Kasprzak.