Wyprawka szkolna 2016


Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

więcej informacji:

zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin – zarządzenie.pdf

rozporządzenie –  wyprawka_szkolna_2016.pdf

wniosek o dofinansowanie – wniosek_wyprawka_2016.pdf