E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie:  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wyodrębnionej w zawodzie:
– technik elektryk 311303.

 Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w roku szkolnym 2018/2019 nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019 roku o godz. 15:50 w sali nr. 34.

Plany zajęć:

plan zajęć kwiecień – plan_kursu_E.24_IV_2019.pdf

plan zajęć maj – plan_kursu_E.24_V_2019.pdf

plan zajęć czerwiec – plan_kursu_E.24_VI_2019.pdf