E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie:  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wyodrębnionej w zawodzie:
– technik elektryk 311303.

Plan zajęć na kursie E.24

plan zajęć marzec KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_III_2017.pdf

plan zajęć kwiecień KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_IV_2017.pdf

plan zajęć maj KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_V_2017.pdf

plan zajęć czerwiec KKZ E.24 – plan_kursu_E.24_VI_2017.pdf

 

 

Liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w formie zaocznej – 150 godz.

termin rozpoczęcia kursu: marzec 2017r.
termin zakończenia kursu czerwiec 2017 r.

Zgłoszenia od 01 stycznia 2017r. do 29 stycznia 2017 w sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 14:30

Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

Program kursu zawodowego – program_kursu_E.24.pdf
Regulamin organizacji KKZ – regulamin_kkz_zsen.pdf