E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zawodzie:  Technik elektryk

Kwalifikacyjny kurs zawodowy dla kwalifikacji

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wyodrębnionej w zawodzie:
– technik elektryk 311303.