Spotkanie organizacyjne uczestników projektu


W dniu 15 marca 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne  uczestników projektu „Nowoczesna dydaktyka i znajomość  języków obcych narzędziami pracy  współczesnego nauczyciela‘’. Dyrektor Anna Smolińska , która jego  koordynatorem  przedstawiła zasady oraz harmonogram realizacji działań projektowych. Następnie przekazała informacje ze szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju  Systemu Edukacji dotyczącego projektów w ramach sektora  Edukacja Szkolna z programu POWER.  W dalszej kolejności uczestnicy zostali zapoznani z zasadami rozliczania budżetu, dokumentowaniem poniesionych wydatków  i harmonogramem działań projektowych podpisania umów.