Rozpoczynamy nowy projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”


Szanowni Państwo.

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie z dniem 01.05.2017 r. rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Projekt obejmie swoim wsparciem uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Projekt zakłada następujące działania:

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 3. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

W ramach kształcenia w poszczególnych zawodach wdrożone zostaną następujące działania:

 1. Wakacyjne staże zawodowe
 2. Akademii ECDL:
  – B3 – kl. 1 (Przetwarzanie tekstu)
  – B4 – kl. 1 (Arkusze kalkulacyjne)
  – S1 – kl. 3 (Użytkowanie baz danych)
  – S6 – kl. 2 i 3 (WEB editing)
  – S4 – kl. 2 i 3 (Edycja obrazów)
  – S8 – kl. 2 i 3 (CAD)
 3. Akademia Cisco
 4. Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem drukarek 3D kl. 2
 5. Budowa i programowanie robotów kl. 1
 6. AutoCAD – kurs podstawowy
 7. Akademia elektryka: „Pomiary elektryczne do 1 kV” kl. 2
 8. Akademia elektryka: „Układy sterowania i zabezpieczeń silników” kl. 3
 9. Uprawnienia SEP „Eksploatacja do 1 kV” kl.4
 10. Szkolenie pt. „Radiowy system inteligentnego domu” kl. 3
 11. Szkolenie z montażu i eksploatacji instalacji solarnych u producenta – wyjazd szkoleniowy
 12. Kurs spawania

Udział w projekcie to dla uczniów naszej szkoły szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji popartych certyfikatami instytucji zewnętrznych. Posiadanie takich certyfikatów ułatwią naszym absolwentom  znalezienie w przyszłości satysfakcjonującej pracy. Mam nadzieję na Państwa wsparcie dla naszej inicjatywy, aby młodzież maksymalnie wykorzystała możliwości, które ona stwarza.

Z poważaniem
mgr inż. Anna Smolińska dyrektor ZSEn