XI międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” – wyniki


12 maja 2017r. w naszej szkole odbył się XI międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” organizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradców metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin, pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin,  Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W etapie regionalnym sprawdzało swoją wiedzę i umiejętności 211 uczniów, 71 zespołów reprezentujących 22 szkoły techniczne województwa lubelskiego w 22 kwalifikacjach zawodowych.
Obecnością swoją zaszczycili nas

 • Pani Agnieszka Adamska-Bednarz,  Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
 • Pani Ewelina Zienkiewicz,  Fundacja VCC
 • Pan Ryszard Perkowski, konsultant nauczycieli przedmiotów zawodowych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Pani Ewa Dębska, Pani Bożena Jarmuł, Pani Agnieszka Kasperek doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych miasta Lublin

W części oficjalnej konkursu wysłuchaliśmy referatów na temat certyfikacji umiejętności informatycznych i zawodowych:
„Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”, Polskie Towarzystwo Informatyczne,
„Vocational Competence Certificate” – Fundacja VCC.
Podczas eliminacji konkursowych wyłoniono  laureatów i  wyróżnionych.
Bardzo dobre przygotowanie uczniów w zakresie egzaminu z kwalifikacji potwierdzają liczne w tym roku  miejsca ex aequo.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu

 • Technik technologii drewna A.13
  Kacper Libor – Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
 • Technik handlowiec,  A.18
  I Miejsce
  Monika Wolanin, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  II Miejsce
  Magdalena Włoszek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
  III Miejsce
  Natalia Gładosz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
 • Technik usług fryzjerskich, A.19
  I Miejsce
  Joanna Zdunek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  II Miejsce
  Karol Podgajny, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Magda Pająk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  III Miejsce
  Paulina Jedut, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
  Ewelina Drąg, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
 • Technik spedytor, A.28
  I Miejsce
  Bartłomiej Stolat, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  II Miejsce
  Emanuel Kapusta, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  III Miejsce
  Kamil Krzewiński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  Wyróżnienie
  Bartłomiej Wojtalik, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
 • Technik logistyk A.31
  I Miejsce
  Cezary Krajewski, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  II Miejsce
  Kamil Wołowik, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  III Miejsce
  Vladyslv Marchuk, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  Patryk Siuj, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
  Wyróżnienie
  Mateusz Obdyrko, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  Paweł Osuch, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
 • Technik ekonomista, A.36
  I Miejsce
  Marcelina Hreńczuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  II Miejsce
  Klaudia Wałachowska, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
  Diana Kędracka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  III Miejsce
  Wioleta Słomka, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
  Wyróżnienie
  Wiktoria Matysiak, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
  Aleksandra Chałat, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.i J. Vetterów w Lublinie
  Aleksandra Skubisz, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
 • Technik transportu kolejowego, A.44
  Wyróżnienie
  Kamil Filiks, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • Technik urządzeń sanitarnych, B.9
  Wyróżnienie
  Mateusz Daśko, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
  Patryk Kowalski,  Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, B.22
  I Miejsce
  Emil Borkowski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  II Miejsce
  Jakub Księżopolski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  III Miejsce
  Damian Ziętek, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
  Patryk Smok, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  Sebastian Okseniuk, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
 • Technik budownictwa, B.33
  I Miejsce
  Karol Wrótniak, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
  II Miejsce
  Jakub Wójcik, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
  III Miejsce
  Mateusz Chudek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Michał Golec, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Wyróżnienie
  Tomasz Adamczyk, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
  Mateusz Markowski, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
  Karol Dorosz, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
  Kamil Zdunek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
 • Technik elektronik, E.6
  I Miejsce
  Damian Pisklak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  Jakub Derylak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  II Miejsce
  Arkadiusz Borek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  III Miejsce
  Daniel Kursa, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  Bartłomiej Prokop, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  Wiktor Daman, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • Technik elektryk, E.8
  I Miejsce
  Mateusz Odrzywolski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  II Miejsce
  Michał Podkościelny, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  Łukasz Cieszko, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
  III Miejsce
  Dominik Kozieł, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
  Wyróżnienie
  Tobiasz Szafranek, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  Michał Siłakowicz, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
 • Technik informatyk, E.13
  I Miejsce
  Michał Wójtowicz, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
  Emil Pausz, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
  II Miejsce
  Agnieszka Okoń, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  III Miejsce
  Krystian Gryczon, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
  Rafał Szczerbin, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
  Wyróżnienie
  Łukasz Marciniak, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
  Patryk Wójtowicz, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  Sławomir Śpiewak, Technikum nr 2 w Lublinie, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
  Patryk Owczarz, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
  Patryk Laskowski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Marcin Wysokiński, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellońskiego w Łęcznej
  Arkadiusz Piekoś, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
  Damian Kozak, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
  Marcin Mrozek, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kościuszki w Lublinie
 • Technik mechatronik, E.18
  I Miejsce
  Daniel Siuda, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  Maciej Pukarowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  II Miejsce
  Damian Zabielski,  Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  III Miejsce
  Kamil Zarajczyk, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • Technik energetyk, E.22
  wyróżnienie
  Hubert Czerniak, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • Technik energetyk transportu szynowego, E.25
  Wyróżnienie
  Michał Smoliński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • Technik pojazdów samochodowych, M.12
  I Miejsce
  Jakub Ejsmont, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  II Miejsce
  Jakub Kuceł, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  III Miejsce
  Mateusz Piekarski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Wyróżnienie
  Kamil Osuchowski, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
  Paweł Zając, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
  Aleksander Bezłada, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
 • Technik mechanik, M.19
  Wyróżnienie
  Łukasz Gil, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
 • Technik mechanik, M.20
  I Miejsce
  Michał Szewczyk, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
  II Miejsce
  Adam Ławecki, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  Mateusz Suchora, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  Kamil Mańka, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
  III Miejsce
  Mateusz Marzęda, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • Kelner, T.10
  Wyróżnienie
  Marcin Wierzchowski, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Technik hotelarstwa, T.12
  I Miejsce
  Julia Dorożuk, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
  Magdalena Gomółka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  II Miejsce
  Beata Wójtowicz, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
  III Miejsce
  Justyna Kiełbasińska, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
  Wiktoria Zawadzka, Zespół Szkół Zawodowych im, Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych, T.15
  I Miejsce
  Dominika Staszewska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
  II Miejsce
  Aneta Więsek, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
  III Miejsce
  Filip Kwit, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
  Wyróżnienie
  Magdalena Szewczyk, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
  Renata Ufniarz, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
  Sylwia Piasecka, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
  Iwona Marek, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie w tworzenie pytań konkursowych i przygotowanie młodzieży do konkursu, młodzieży za udział w konkursie i godne reprezentowanie swojej szkoły i zawodu.
Konferencja podsumowująca wyniki konkursu odbędzie się dnia 25 maja 2017r. w godz. 14:00 – 16:00 w auli 201 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie,  ul. Nadbystrzycka 38A, serdecznie zapraszamy.