Wyniki rekrutacji na zajęcia dodatkowe Akademia ECDL


W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na zajęcia dodatkowe  Akademia ECDL w projekcie „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” informujemy, że  uczniowie którzy złożyli formularze aplikacyjne udziału w  projekcie zostali zakwalifikowani do udziału zajęciach dodatkowych Akademia ECDL.

Wykaz osób zakwalifikowanych do projektu: lista_zakwalifikowanych.pdf