Konferencja podsumowująca konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”, Politechnika Lubelska


25 maja 2017r., w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, odbyła się konferencja podsumowująca XI międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem”.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali:

  • Marszałek Województwa Lubelskiego,
  • Kurator Oświaty w Lublinie,
  • Prezydent Miasta Lublin,
  • Rektor Politechniki Lubelskiej,
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Konferencje swoją obecnością zaszczycili:
Pani Elżbieta Denejko – Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Pan dr inż. Paweł Mazurek, Prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,
Pan Wojciech Kulik, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Regionalny Koordynator  ECDL w Lublinie,
Pan Ewelina Zienkiewicz, reprezentująca Fundację VCC,
Pan Andrzej Zieliński Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Pan Ryszard Perkowski, konsultant LSCDN w zakresie doradztwa zawodowego.
Doradcy metodyczni przedmiotów zawodowych Pani Ewa Dębska, Agnieszka Kasperek, Bożena Jarmuł.
Dyrektorzy, nauczyciele  i uczniowie szkół uczestniczących w konkursie.
Podczas uroczystości rozdania nagród Pan dr inż. Paweł Mazurek z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, zapoznał uczestników z  wydziałami i kierunkami kształcenia oferowanymi przez Politechnikę Lubelską.

Lista laureatów konkursu dostępna jest na stronie http://zsen.lublin.pl/2017/05/15/xi-miedzyszkolny-konkurs-zawodowy-rok-przed-dyplomem-wyniki/

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu dla nauczycieli, przygotowujących zadanie praktyczne do określonej kwalifikacji w danym zawodzie.

Wyróżnienie za przygotowanie zadania praktycznego do kwalifikacji A.36 w zawodzie technik ekonomista otrzymały Pani Agnieszka Haratym, Pani Wiesława Jusiak  nauczycielki  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów w Lublinie oraz Pani Justyna Włosek nauczycielka Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Pani Beata Adamczyk nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów w Lublinie za opracowanie zadania praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa, kwalifikacja T.12.

Laureatom, wyróżnionym uczniom i nauczycielom gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim za zaszczycenie nas swoją obecnością!