Rozpoczynają się wyjazdy edukacyjne nauczycieli


 

W dniu 02.07.2017 rozpoczynają się mobilności edukacyjne  nauczycieli zaplanowane na miesiące lipiec i sierpień, w ramach realizacji projektu  ,, Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziem pracy współczesnego nauczyciela’’ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Power.   Łącznie grupa 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących  będzie doskonalić swoje umiejętności metodyczne oraz językowe  na kursach organizowanych przez szkoły języka angielskiego  i ośrodki edukacyjne dla nauczycieli.  Do Wielkiej Brytanii wyjedzie łącznie 5 nauczycieli, a 9 osób na Maltę, która znana jest z wysokich standardów nauczania języka angielskiego.