Wyjazdy na Maltę


W dniach 03.07 – 14. 07.2017 nauczyciel przedmiotów informatycznych odbył dwutygodniowy kurs językowy   na Malcie w szkole językowej Maltalingua w miejscowości Saint Julian’s . Kurs obejmował 60 godzin dydaktycznych na poziomie B+.

30 lipca 2017 wyjechała na   Maltę grupa 8 nauczycieli na jedno oraz dwutygodniowe kursy również do szkoły Maltilingua oraz ETI Malta, znaleźli się wśród nich między innymi:  dyrektor szkoły nauczyciel  przedmiotów zawodowych elektrycznych i informatycznych, inni nauczyciele przedmiotów zawodowych , rusycysta, geograf i  biolog. Siedmiu  z nich  brało udział w kursach językowych,  a  1 nauczyciel przedmiotów informatycznych  w kursie metodycznym . Kurs metodyczny dotyczył wykorzystania nowych technologii oraz ICT w pracy dydaktycznej, dzięki udziałowi w nim nauczycielka poszerzyła wiedzę z zakresu tworzenia blogów edukacyjnych i tworzenia stron internetowych, a także poznała nowe rozwiązania na włączenie ICT do codziennej pracy.

Pozostali nauczyciele uczestniczyli w zajęciach językowych skierowanych na poprawę umiejętności komunikacyjnych i praktycznego  posługiwania się językiem angielskim.  Nauczyciele, którzy w tej sytuacji znaleźli się w roli uczniów mieli również  możliwość obserwacji nauczycieli  prowadzących zajęcia i stosowanych przez nich metod .

Udział w kursach wszystkich nauczycieli  w znaczący sposób wpłyną  na podniesienie  ich kompetencji językowych , dzięki temu będą mogli sięgać  w swojej codziennej pracy po materiały edukacyjne  dostępne w wersji anglojęzycznej oraz swobodnie wykorzystywać w pracy terminologię pochodząca z języka angielskiego, która aktualnie  jest wszechobecna w języku technicznym .   Nauczyciele mieli okazje poznać  miejscową kulturę, zabytki i  walory przyrodnicze wyspy , co w szczególności podkreślali nauczyciele geografii i biologii, oraz nawiązać kontakty z uczestnikami kursów z innych krajów europejskich.