Rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”


W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego będzie realizowany projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt jest realizowany przez Gminę Lublin i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Wsparcie w projekcie w postaci zajęć oraz staży jest dostępne dla uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie mogą wziąć udział w:

1) dodatkowych zajęciach specjalistycznych, w tym w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, obejmujące m.in. kursy ECDL zakończone uzyskaniem certyfikatu, Akademia CISCO, projektowanie 3D, budowa i programowanie robotów, kurs AutoCAD, kursy „Pomiary elektryczne do 1 kV”, „Układy sterowania i zabezpieczeń silników”, „Eksploatacja do 1 kV”, „Radiowy system inteligentnego domu”.

2) wyjazdów szkoleniowych – montaż i eksploatacja instalacji solarnych (u producenta urządzeń).

3) wakacyjnych stażach zawodowych

Udział w projekcie dla uczniów naszej szkoły jest bezpłatny.

Projekt pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, w tym popartych certyfikatami instytucji zewnętrznych. Posiadanie takich certyfikatów ułatwią naszym absolwentom znalezienie w przyszłości satysfakcjonującej pracy.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem projektu (do pobrania) – regulamin.pdf

 

Z poważaniem

mgr inż. Anna Smolińska

dyrektor ZSEn

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Formularz rekrutacyjny – Zał. 1-Formularz zgł.pdf
  2. Deklaracja uczestnictwa – Zał. 2-Deklaracja uczestnictwa.pdf
  3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych – Zał. 3-Przetwarz. danych.pdf