Informacja o aktualizacji regulaminu projektu


Informujemy o aktualizacji regulaminu projektu oraz nowych wzorach dokumentów rekrutacyjnych.

Aktualne dokumenty do pobrania:

Regulamin na zajęcia i inne…- X.2017.pdf

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji-12.4.pdf

Aneks 2 do Regulaminu na zajęcia i inne… XI.2017.pdf

Zał. 1f)-1-Formularz zgł.-IX.2017-TEnIn (ZSEn).pdf

Zał. 2-Deklaracja uczestnictwa 12.4-IX.2017.pdf

Zał. 3-Przetwarz. dan. 12.4-IX.2017.pdf

Zał. 5f)-Wybór kolejnej formy wsparcia-TEnIn.pdf