XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”


Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w XIV Regionalnym Konkursie Informatycznym „Dzień Bezpiecznego Komputera”.
Konkurs organizowany jest  w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu – Safer Internet Day. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują: Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk, Polskie Towarzystwo Informatyczne oddział lubelski.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie szkół z woj. lubelskiego jest
• zgłoszenie szkoły do konkursu – przez szkolnego opiekuna konkursu do dnia 5.12.2017r. na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, przewidywaną liczbę uczestników etapu szkolnego.
Etap szkolny przeprowadzany jest w szkole zgłaszającej się do konkursu  z wykorzystaniem testów przesłanych przez organizatora czyli Zespół Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego.

Terminy etapów konkursu:
Etap szkolny:
•    termin przeprowadzenia: do dnia 15.12.2017r.
•    miejsce przeprowadzenia konkursu: siedziba zgłoszonej szkoły
•    termin przesłania listy laureatów na adres e-mail: konkurs@zsen.lublin.pl niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu, ale nie później niż do 20.12.2017r.
Każda placówka może przesłać nazwiska maksymalnie 3 laureatów etapu szkolnego.

Etap regionalny:
•    termin przeprowadzenia: 16.02.2018r. godz. 8:00-15:00
•    miejsce przeprowadzenia konkursu:
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego, 20-346 Lublin, ul. Długa 6
•    ogłoszenie wyników: 16.02.2018r. w siedzibie i na stronie internetowej organizatora.