Doposażenie pracowni w ZSEn


Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie mgr inż. Anna Smolińska zwróciła się z wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o dofinansowanie projektu „Doposażenie Pracowni Montażu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych w Zespole Szkół Energetycznych”.

PGE Dystrybucja S.A. pozytywnie rozpatrzyła wniosek skierowany przez ZSEn i przekazała darowiznę na wykonanie świadczenia sponsoringowego na zakup doposażenia pracowni montażu maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zakupione urządzenia i sprzęt pozwolą na realizację ćwiczeń, podczas których uczniowie zdobywają nowe umiejętności zawodowe związane między innymi z montażem: układów z przetwornikami wielkości nieelektrycznych, układów stycznikowych i przekaźnikowych, zabezpieczeń oraz pracą falownika i sterownika załączania rezerwy. Utworzone stanowiska do nauki zawodu wykorzystywane są również na zajęciach dodatkowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, u której zdiagnozowano braki na wcześniejszym etapie edukacyjnym dotyczących umiejętności manualnych.