Harmonogram XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera


Organizatorzy XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera, objętego honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział lubelski, zapraszają laureatów szkolnego etapu konkursu pod opieką nauczycieli do udziału w etapie regionalnym.

Regionalny etap konkursu odbędzie się
dnia 16 lutego 2018 r.
w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
przy ul. Długiej 6 według następującego harmonogramu:

Szkoły Podstawowe

8:30 – 8:45              Rozpoczęcie konkursu, powitanie przybyłych gości i szkół
8:45 – 9:20              Regionalny etap konkursu
9:20 – 10:00           Wykład I /dogrywki/
10:00 – 10:25         Rozdanie dyplomów, nagród i wyróżnień w konkursie
10:25 – 10:30          Zakończenie konkursu

Gimnazja, klasy gimnazjalne Szkół Podstawowych, Szkoły Ponadgimnazjalne

11:30 – 11:45         Rozpoczęcie konkursu, powitanie przybyłych gości i szkół
11:45 – 12:25         Regionalny etap konkursu
12:25 – 13:00        Wykład I  /dogrywki/
13:00 – 13:30        Wykład II
13:30 – 14:20        Rozdanie dyplomów, nagród i wyróżnień w konkursie
14:20 – 14:30        Zakończenie konkursu

Do etapu regionalnego zakwalifikowali się laureaci z 54 szkoły z Lublina i województwa lubelskiego, w tym z 24 szkoły podstawowe, 11 szkół gimnazjalnych/klas gimnazjalnych, 8 liceów ogólnokształcących, 11 techników.

Poniżej lista szkół, które przesłały nazwiska laureatów etapu szkolnego:

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 19 m. Józefa Czechowicza w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 43 im Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
Szkoła Podstawowa w Wandalinie
Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej
Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej

Klasy gimnazjalne

Gimnazjum nr 6 w Lublinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie
Gimnazjum nr 14 w Lublinie im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie
Gimnazjum Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc majora Hieronima Dekutowskiego  ps. „Zapora”
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
Zespół Szkół im. Króla  Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Licea Ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie
XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

Technika

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Technikum nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie regionalnym!