Podsumowanie XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera”


16 lutego 2018r. odbył się XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” organizowany przez naszą szkołę we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Lubelski.
Podczas konkursu wyłoniono 15 laureatów i grupę wyróżnionych w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika.
W etapie regionalnym potwierdzono udział 158 laureatów etapu szkolnego.

Na konkurs przybyło 142 uczniów pod opieką 55 nauczycieli w tym 62 uczniów szkół podstawowych pod opieką 21 nauczycieli.
Laureaci otrzymali wołczery na egzaminy certyfikujące ECDL fundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, nagrody rzeczowe fundowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz PTI. Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali wyróżnienia, otrzymali bezpłatne wejściówki na zajęcia z programowania robotów, sponsorowane przez firmę TwojRobot.pl
Podczas etapu regionalnego gościliśmy:

 • Pana Zbigniewa Niderlę – st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentującego Kuratora Oświaty w Lublinie
 • Pana Mirosława Jarosińskiego – Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania reprezentującego Prezydenta Miasta w Lublinie
 • Panią Małgorzatę Szczepińską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM w Lublinie
 • Pana Wojciecha Kulika – przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Regionalnego Koordynatora ECDL w Lublinie
 • Panią podkomisarz  Monikę Kostecką z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • Starszego sierżanta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • Pana aspiranta sztabowego Rafała Trockiego z Komendy Miejskiej Policji  w Lublinie
 • Panią Sylwię Kuc – Zastępcę Naczelnika Wydziału Dyżurnych, Planowania Pracy i Profilaktyki Straży Miejskiej w Lublinie
 • Pana Macieja Zaporowskiego – kierownika referatu ds. współpracy ze środowiskiem naukowym Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM w Lublinie
 • Pana dr hab. Bogdana Księżopolskiego – Dyrektora Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie
 • Panią Mirosławę Jurak – kierownika działu doradztwa i doskonalenia  Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Pana Janusza Warszewskiego – konsultanta LSCDN w Lublinie
 • Pana Łukasza Krukowskiego z firmy Twój Robot w Lublinie
 • przedstawicieli Straży Miejskiej w Lublinie

Wykłady wygłoszone podczas konkursu nawiązywały do tematyki obchodów światowego Dnia Bezpiecznego Internetu.
Wykłady – Grupa I – szkoły podstawowe

 • „Informatyka dawniej i dziś”, Wojciech Kulik, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • „Bezpieczeństwo w sieci”, Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Straży Miejskiej w Lublinie
 • „Odpowiedzialność karna za przestępstwa internetowe”, aspirant sztabowy Rafał Trocki Miejska Komenda Policji w Lublinie
 • „Zajęcia alternatywne czyli nie tylko internet”, Łukasz Krukowski z firmy TwójRobot.pl w Lublinie.

Wykłady – Grupa II – gimnazja/klasy gimnazjalne, licea ogólnokształcące, technika

 • „Anatomia ataku internetowego”, dr hab. Bogdan Księżopolski, Dyrektor Instytutu Informatyki UMCS w Lublinie
 • „Bezpieczeństwo w sieci”, Sylwia Kuc, Zastępca Naczelnika Straży Miejskiej w Lublinie
 • „Odpowiedzialność karna za przestępstwa internetowe”, przedstawiciel Wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz podkomisarz  Monika Kostecka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • „Informatyka dawniej i dziś”, Wojciech Kulik, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wyniki regionalnego etapu konkursu
Szkoła Podstawowa
I miejsce – Jacek Konderak, Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie
II miejsce – Kacper Dobrowolski, Szkoła Podstawowa nr 18 w Lublinie
III miejsce – Jakub Poziomkowski, Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie
III miejsce – Maciej Garbiec, Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie
Wyróżnienia:
Małgorzata Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie
Wiktor Osior, Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie
Mateusz Matejko, Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie
Natalia Panasiuk, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
Wiktor Łopata, Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
Paweł Suduł, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie
Piotr Wójtowicz, Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie
Beniamin Wawrzosek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie
Alan Flis, Szkoła Podstawowa nr 48 w Lublinie
Miłosz Sadurski, Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie
Maksymilian Wieczorki, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie
Nowomiński Szymon,  Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie
Adam Małecki, Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej
Szymon Biszczak, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
Igor Krzywicki, Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie
Filip Hodun, Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
Jakub Winsyk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Kamil Kozieł, Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej
Michał Pinkiewicz, Szkoła Podstawowa w Wandalinie
Piotr Chlebek, Szkoła Podstawowa w Wandalinie

Gimnazjum/ klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej
I miejsce – Krzysztof Lisek, Szkoła Podstawowa nr 18 w Lublinie
II miejsce – Jakub Wójcik, Gimnazjum nr 24 w Lublinie
III miejsce – Michał Stelmaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 5 w Lublinie
III miejsce – Emilia Wójcik, Gimnazjum nr 24 w Lublinie
Wyróżnienia:
Adrian Bylina, Gimnazjum  nr 14 w Lublinie
Wiktoria Wesołowska, Gimnazjum nr 8 w Lublinie
Anna Sito, Gimnazjum nr 8 w Lublinie
Jakub Stachyra, Gimnazjum nr 6 w Lublinie
Oskar Maksim, Gimnazjum nr 6 w Lublinie
Aleksandra Nikola Mitura, XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Jakub Patyk, XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Kacper Starzyński, Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej
Mateusz Urban, Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
Michał Kuna, Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie
Piotr Kulik, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
Damian Golonka, Gimnazjum nr 17 w Lublinie
Maciej Matuszewski, XXX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Mateusz Martyna, XXX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Liceum Ogólnokształcące
I miejsce – Piotr Doroszewski, XIX LO w Lublinie /ZSO5/
II miejsce – Jakub Michalak,  I LO w Lublinie
III miejsce – Jakub Suszyński, X LO Mistrzostwa Sportowego w Lublinie /ZSEl/
Wyróżnienia:
Miłosz Baran, IX LO w Lublinie
Michał Żurkowski, IX LO w Lublinie
Grzegorz Czernicki, IV LO w Lublinie
Kamil Łysiak, XXVII LO w Lublinie /ZS10/
Zuzanna Boruń, XV LO w Lublinie /ZS1/
Radosław Tomczyk, XV LO w Lublinie /ZS1/
Daniel Tatara, II LO w Lublinie
Klaudia Rusin, VIII LO w Lublinie
Jakub Tarasiński, VIII LO w Lublinie

Technikum
I miejsce – Krzysztof Wójtowicz, Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie
II miejsce – Bartłomiej Kruk, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
III miejsce – Sławomir Śpiewak, Technikum nr 2 , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
III miejsce – Michał Galant, Technikum Energetyczno-Informatyczne /Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie/
Wyróżnienia:
Maciej Armaciński, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie
Jarosław Skwarek, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Gabriela Gustaw, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie
Jan Kiszczak-Grądziel, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
Michał Staniak, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
Daniel Huszaluk, Zespół Szkół w Łęcznej
Krystian Wróbel, Technikum Ekonomiczno – Handlowe w Lublinie (Zespół Szkół nr 1)
Patryk Rzedzicki, Technikum Ekonomiczno – Handlowe w Lublinie (Zespół Szkół nr 1)
Mateusz Żytkowski, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Dziękujemy prelegentom, sponsorom i wszystkim uczestnikom !
Laureatom i wyróżnionym, gratulujemy !

W obsługę techniczno-medialną zaangażowani byli uczniowie klasy IIat technik informatyk i nauczyciele informatycznych przedmiotów zawodowych B.Jarmuł, L.Widz, P.Kozyra, M.Kęska, M.Ruciński, D.Łaszkiewicz, M.Kopryk. Obsługa dźwiękową zapewniał Pan G.Jodłowski,  zdjęcia Pan A.Nakonieczny. Przedsięwzięcie nadzorowała Pani Dyrektor A.Smolińska i Pan K.Brus.