Akcja Honorowego Krwiodawstwa


W dniu 21 lutego 20178 w obiektach szkoły  w godzinach od 8:30- 14 odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa.

Do akcji przystąpiło 62 pełnoletnich uczniów.

Krew od honorowych dawców pobierało Wojskowe Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa SPZOZ w Lublinie ul Al. Racławickie 23.

Akcję zorganizowało Szkolne Koło  PCK pod opieką p. Aliny Krzyżanowskiej