Prezentacja z przebiegu mobilności


 

W dniu 20 marca 2018 roku odbyły się zebrania komisji: komisji przedmiotów zawodowych, komisji przedmiotów informatycznych, komisji przedmiotów humanistycznych i komisji matematyczno- przyrodniczej.

W czasie zebrań wyżej wymienionych komisji uczestnicy projektu przedstawili własne prezentacje multimedialne z realizacji celów i przebiegu odbytych przez nich mobilności. Wszyscy nauczyciele podkreślają, że inicjatywa realizacji kursów i szkoleń z programu POWER jest bardzo dobrą formą doszkalania i podnoszenia kwalifikacji.