Konferencja „Edukacja zawodowa – dobry wybór, dobra praca”


26 marca  br. w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie odbyła się konferencja „Edukacja zawodowa – dobry wybór, dobra praca”, której organizatorem był Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
W konferencji uczestniczyli  dyrektorzy lubelskich szkół podstawowych,  gimnazjów, szkół zawodowych,  a także przedstawiciele pracodawców i instytucji rynku pracy.
Naszą szkołę na konferencji reprezentowały Pani Dyrektor Anna Smolińska i Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli informatycznych przedmiotów zawodowych.
Podczas konferencji Pani Dyrektor Anna Smolińska wygłosiła referat dotyczący oferty zagranicznych staży i praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w szkołach technicznych, których organem prowadzącym jest miasto Lublin.
W ramach spotkania odbyła się też konferencja prasowa Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka, podczas której zaprezentowano ofertę edukacyjną szkół zawodowych na roku szkolny 2018/2019. Pan Prezydent podkreślał olbrzymią rolę szkolnictwa zawodowego, wynikającą z potrzeb miasta i perspektyw jego rozwoju.

Więcej informacji na stronie lublin.eu