Misterium Wielkanocne


W ostatnim dniu nauki przed świętami Wielkiej Nocy dzięki młodzieży pracującej pod kierunkiem ks. Rafała Rechnio mogliśmy rozpocząć duchowe przeżywanie Triduum Paschalnego. Uczniowie przedstawili widowisko, którego głęboka problematyka została określona przez obecnego wśród nas ks. Arkadiusza Paśnika jako „misterium inquitatis” – tajemnica nieprawości. Po przedstawieniu Pani Dyrektor Anna Smolińska złożyła zebranym serdeczne życzenia świąteczne, do  których dołączył się  Ks. Proboszcz, jednocześnie podkreślając, jak budująca jest odwaga młodych ludzi w mówieniu o potrzebie prawdy, nawet za cenę heroizmu.