Pożegnanie absolwentów szkoły


27 kwietnia po raz ostatni przyszli do szkoły jako uczniowie, by wyjść ze świadectwami ukończenia szkoły, a za tydzień przystąpić do pierwszego egzaminu maturalnego. Społeczność szkolna zmniejszyła się o 80 absolwentów klas czwartych. Uroczystość pożegnania rozpoczęła się od Mszy Św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła, a następnie odbyła siec ceremonia w auli szkolnej, w której poza bohaterami dnia uczestniczyli nauczyciele i rodzice. Szczególnymi gośćmi byli przedstawiciele spółki Lubelski Węgiel Bogdanka, którzy przywieźli niespodziankę dla dwóch najlepszych absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Dyrektor Anna Smolińska, potem głos zabrali: p. Jolanta Migda reprezentująca wychowawców klas czwartych, przedstawicielka absolwentów oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wyróżniający się wynikami w nauce, zaangażowaniem w działalność pozalekcyjną szkoły oraz laureaci zawodów i konkursów otrzymali nagrody i dyplomy. Wręczone zostały również certyfikaty, które czwartoklasiści zdobyli dzięki udziałowi w projektach oferowanych przez szkołę. Pan M. Kusyk ogłosił wynik postepowania kwalifikacyjnego, jakie przeprowadziła spółka Lubelski Węgiel Bogdanka, a zgodnie z którym Jakub Cybulak i Tobiasz Szafranek – absolwenci o najwyższych wynikach w nauce – otrzymali atrakcyjną ofertę pracy. Uczniowie wszystkich klas, którzy osiągnęli za pierwszy semestr średnią ocen co najmniej 4,5, zostali również nagrodzeni stypendium Rady Rodziców. Szczególną chwilą było wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom za wysokie wyniki w nauce dzieci oraz ich wzorową postawę. Na zakończenie uroczystości zespół muzyczny złożony z uczniów klas drugich przedstawił krótki występ, wzbogacony wspomnieniami fotograficznymi z najciekawszych chwil szkolnego życia czwartoklasistów.

Po uroczystości odbyły się spotkania z wychowawcami, podczas których zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły.