Działania wdrożone w szkole po powrocie ze szkolenia metodycznego na Malcie


Zdobyte na szkoleniu doświadczenia i umiejętności przekazuję uczniom podczas lekcji, wspólnie z uczniami (kasa 3bt) prowadzę bloga dotyczącego baz danych. Na bieżąco uczniowie pod moim nadzorem umieszczają zagadnienia dotyczące bazy danych oraz strukturalnego języka zapytań SQL. Młodzież pisząc bloga porządkuje i utrwala wiadomości dotyczące baz danych, jest to dla nich doskonała okazja do powtórzeń wiadomości przed sprawdzianem lub egzaminem zawodowym.  Udział w szkoleniu pozwolił mi jeszcze lepiej poznać i wdrożyć w mojej pracy nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, rozwinął moje kompetencje językowe, umożliwił mi również wymianę doświadczeń z metodyki pracy z nauczycielami zarówno z Polski jak i z innych państw UE.