XII Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”


10.05.2018r. grupa 267 uczniów klas technicznych ze szkół województwa lubelskiego  przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 267 uczniów, 89 zespołów reprezentujących 29 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 23 kwalifikacjach.

W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 63 laureatów i grupę 46 wyróżnionych.

Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie w poszczególnych kwalifikacjach:

A.13. Technik technologii drewna
I miejsce
Adrian Siepsiak, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
Arkadiusz Korzenowski, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
Jakub Parol,  Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
III miejsce
Bartosz Różycki, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

A.18    Technik handlowiec
wyróżnienie
Renata Chmiel, Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

A.19    Technik usług fryzjerskich
I miejsce
Weronika Wdowiak,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
II miejsce
Barbara Wierzbicka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
Aleksandra Pływacz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
wyróżnienie
Izabela  Paradzińska, Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Karolina Spólnik, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Aleksandra Gizińska, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Anna Radzimska, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Oliwia Semeniuk, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

A.28    Technik spedytor
I miejsce
Dominika Michowska, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Paweł Kozieł, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Radosław  Pecio,  Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
II miejsce
Adam Pruszkowski, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
III miejsce
Damian Mordoń, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

A.31    Technik logistyk
I miejsce
Dawid Dąbrowski, Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
II miejsce
Kacper Zięba, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
III miejsce
Patryk Świder, Zespól Szkól nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
wyróżnienie
Emilia Łoniewska, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

A.36    Technik ekonomista
I miejsce
Weronika Zdun, Zespól Szkól Nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
II miejsce
Kinga Sposób, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Kornelia Mańko, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
Diana Kiełbasa, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
wyróżnienie
Paulina Gzik, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Ewelina Kozyra, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.iJ.Vetterów w Lublinie
Angelika Kupczyk, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

A.44    Technik transportu kolejowego
wyróżnienie
Damian Padziński, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

B.9    Technik urządzeń sanitarnych
wyróżnienie
Daniel  Kowalski, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

B.22    Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I miejsce
Emil Borkowski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
II miejsce
Jakub Księżopolski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
III miejsce
Dariusz Ostrzysz, Zespół Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie
wyróżnienie
Maja Kulczycka, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

B.33    Technik budownictwa
I miejsce
Mateusz Drozd, Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
II miejsce
Tomasz Musiatowicz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
Tomasz Mędrek, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
wyróżnienie
Przemysław Bucior,  Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju
Eryk Cymek, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Marek Winiarczyk, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Mateusz Prokopiuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

E.6    Technik elektronik
I miejsce
Dawid Szabat, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Grzegorz Kupczak, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Michał Chudy, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II miejsce
Marek Debajło,  Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
III miejsce
Jarosław Smutek, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

E.8    Technik elektryk
I miejsce
Kacper Pawlak,  Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
II miejsce
Kamil Zawadzki,  Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
II miejsce
Arkadiusz Dycha, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Dominik Zygmunt, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
III miejsce
Kamil Kwiatkowski, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
wyróżnienie
Szymon Skiba, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Piotr Wojtyś, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie
Karol Wojewoda, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej

E.13    Technik informatyk
I miejsce
Krzysztof Wójtowicz, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.iJ.Vetterów w Lublinie
II miejsce
Maciej Walaszek,  Zespól Szkól nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
III miejsce
Michał Sulima, Zespół Szkół Technicznych w Puławach
Dominik Leśniak, Zespól Szkól nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
wyróżnienie
Marcin Wrona,  Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Adam Patoła, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
Sebastian Łaba, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Mateusz Biłgorajski, Technikum Nr 2 w Lublinie (SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej)
Sandra Żurawska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Mateusz Bzowski,  Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Hubert Furtak, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
Daniel Krzosek, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
Łukasz Grochowski,  Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

E.18    Technik mechatronik
I miejsce
Szymon Wasąg, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
II miejsce
Marek Mełgieś, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
III miejsce
Olaf  Kołodziejczyk, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Radosław Sawicki,  Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

E.25    Technik energetyk transportu szynowego
wyróżnienie
Mirosław Karwowski, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

M.12    Technik pojazdów samochodowych
I miejsce
Sylwester Stachowicz, Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
II miejsce
Oskar Frankiewicz, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Dariusz Pakuła, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Sebastian Guz,  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
III miejsce
Karol Szczygielski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Marek Chudek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
wyróżnienie
Andrzej Pytlak,  Zespół Szkół nr 2 w Puławach
Dawid Gałka, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
Igor Kościuczuk, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej
Damian Niewola, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

M.19    Technik mechanik
I miejsce
Piotr Sieńko, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
II miejsce
Grzegorz Stasiak, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
III miejsce
Damian Lis, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
wyróżnienie
Jacek Woś, Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
Rafał Paluch, Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
Rafał Machulak, Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

M.20    Technik mechanik
I miejsce
Mateusz Serwa, Zespół Szkół nr 2 w Puławach
II miejsce
Dominik Bartkowicz, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

R.16    technik rolnik
wyróżnienie
Michał Woźniak, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

T.10    Kelner
wyróżnienie
Dominika Mazurek, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

T.12    Technik hotelarstwa
I miejsce
Diana Popławska,  Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
Olga Khmil,  Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
II miejsce
Patrycja Korba, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A.iJ.Vetterów w Lublinie
III miejsce
Joanna Kowalczyk, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Aleksandra Urbanek, Zespół Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie
wyróżnienie
Viktoria  Kyforenko,  Zespół Szkół Zawodowych im, Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
Sylwia Ligęza, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Natalia Niedziela, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im . Marii Dąbrowskiej w Dęblinie

T.15    Technik żywienia i usług gastronomicznych
I miejsce
Wiktoria Mateusiak, Zespól Szkól Nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
II miejsce
Renata Staniec, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
III miejsce
Monika Pyzik, Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej
Klaudia Węgrzynowicz, Zespól Szkól nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
wyróżnienie
Karolina Lenartowicz, Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
Adrianna Osiak, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
Anna Ropak, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim
Sylwia Uzdowska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

Zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się 29.05.2018r. w godz. 10:00-12:00 w Auli 303 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A.