Upowszechnienie ciekawych metod i technik nauczania języka obcego


 

29 maja 2018 roku odbyła się w klasie 2ft lekcja otwarta poprowadzona przez nauczyciela języka angielskiego Piotra Osińskiego. Lekcja miała na celu upowszechnienie ciekawych metod i technik nauczania języka obcego. Uczniowie zapoznali się m. in. z aplikacją You Glish oraz wykorzystywali gry słowne o nazwach  ascending dialogues, descending dialogues i blackout poetry kształtujące umiejętność twórczego pisania oraz dialogowania w języku angielskim.