Upowszechnienie ciekawych metod i technik nauczania języka rosyjskiego


W dniu 7 czerwca 2018 roku odbyła się lekcja otwarta poprowadzoną przez p. Halinę Ładosz, nauczyciela języka rosyjskiego ,  która  uczestniczy w realizacji projektu ,, Nowoczesna dydaktyka  i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela ‘’. W ramach projektu nauczycielka uczestniczyła w kursie języka angielskiego w szkole językowej na Malcie . Celem lekcji  było pokazanie uczniom jak znajomość języka angielskiego może być wykorzystana przez uczących się języka rosyjskiego. Nauczycielka  wskazała na zalety korzystania ze słownika rosyjsko – angielskiego. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób mogą wykorzystać  zasób słów poznanych na lekcjach języka angielskiego  ( np. nazwy miesięcy) do nauki  rosyjskiego. Po zajęciach   obserwujący lekcję nauczyciele przedyskutowali zastosowanie  międzyprzedmiotowych  ścieżek edukacyjnych w nauczaniu języków obcych oraz wskazali pozytywne efekty  realizacji projektów finansowanych ze środków UE na rozwój zawodowy nauczycieli.