Zakończenie roku szkolnego 2017/2018


22 czerwca jak w każdej polskiej szkole był w Zespole Szkół Energetycznych obchodzony radośnie i uroczyście. Uczniowie wraz z Dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami mogli uczestniczyć we Mszy Św. odprawionej w kościele pw. Św. Michała Archanioła, zaś główna część zakończenia roku szkolnego odbyła się w auli szkolnej. Na początku Pani Dyrektor Anna Smolińska przedstawiła wyniki nauczania poszczególnych klas, a najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe. Bardzo liczna grupa uczniów została również nagrodzona za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych różnego szczebla oraz zawodach sportowych, a także za zaangażowanie w pozalekcyjną działalność szkoły. Wśród nagród znalazły się również te ufundowane przez firmę XYZ Data,  w której uczniowie odbywali praktyki zawodowe, oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych. Pani Dyrektor wręczyła również certyfikaty potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji uczestnikom  kursów, które były realizowane w naszej szkole w ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.  Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach.