Stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej


Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Regulamin do pobrania – Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wymagane wnioski do  pobrania –  link do wniosków

Więcej informacji dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Lublin  – link do strony