Komunikat ws. rozliczania staży i dokumentów koniecznych do wypłaty stypendium stażowego


KOMUNIKAT WS. ROZLICZENIA STAŻY i DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO WYPŁATY STYPENDIUM STAŻOWEGO w projekcie „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

Informacja o zasadach rozliczenia dojazdów:
1) Refundacja kosztów poniesionych na przejazd z i na staż na terenie Lublina (bilet miesięczny):
a) podstawę do refundacji stanowić będzie kserokopia biletu elektronicznego wraz z potwierdzeniem doładowania obejmującego okres odbywania stażu;
2) Refundacja kosztów poniesionych na przejazd z i na staż poza terenem Lublina,
a) podstawę do refundacji stanowić będą dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, np. bilety jednorazowe lub miesięczne obejmujące okres odbywania stażu.

Informacja o dokumentach koniecznych do wypłaty stypendium stażowego:

Stażysta/tka zobowiązany jest w terminie 7 dni po zakończeniu stażu przedłożyć w siedzibie Szkoły:
a) kserokopię Zaświadczenia o odbyciu stażu wydanego przez Pracodawcę,
b) dzienniczek stażu,
c) oświadczenie o rachunku bankowym (plik do pobrania)
d) dokumenty niezbędne do refundacji kosztów przejazdu (wymienione powyżej)

plik do pobrania: oświadczenie ws. konta bankowgo