Ślubowanie pierwszoklasistów


Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, 10 października uroczyście świętowaliśmy oficjalne przyjęcie 170 uczniów klas pierwszych do szkolnej społeczności. Wydarzenie to uświetnili goście: Radni Rady Miasta Lublin p. Małgorzata Suchanowska, p. Piotr Gawryszczak, p. Zbigniew Jurkowski; p. Wiesława Stec z Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, p. Mieczysław Szafrański – wiceprezes Oddziału ZNP w Lublinie, p. Jacek Woźniak – prezes PPH Elmax oraz wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich O/Lubelski, p. Janusz Ropa – prezes Elektromontaż – Lublin sp. z. o. o., p. Jacek Miłosz – dyrektor Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Wrotków, p. Bogusław Myrcha – dyrektor Przedsiębiorstwa Instalacyjnego MEGA-SYSTEM oraz p. Robert Spratek – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół ZSEn.

Głównym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Z tej okazji otrzymali oni pamiątkowe dyplomy, a Samorząd Uczniowski obdarował każdą klasę symbolicznym upominkiem.

Podczas części oficjalnej najlepsi uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych otrzymali stypendia Rady Rodziców i stypendia Dyrektora Szkoły.

Na zakończenie starsi koledzy poddali pierwszoklasistów testowi na znajomość realiów funkcjonowania szkoły, a całość zwieńczył występ Partyka Kusia z klasy 2ft.