„Gorączka złota” w ZSEn


Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Energetycznych w dniach 05-15 listopada przeprowadziło regularne zbiórki monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych w klasach w ramach akcji „Gorączka Złota”. Musimy się pochwalić, że uzbieraliśmy całą puszkę o wadze 16,67kg! Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie letnie, wyprawki szkolne oraz świetlice dla najuboższych dzieci. Akcja ta ma również charakter konkursu, a na szkoły, które zbiorą największą ilość groszy, gdyż należy tu podkreślić, iż nie jest istotna suma, ale ilość zebranych monet, czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatora- Polski Czerwony Krzyż. Zbiórka będzie trwała do kwietnia 2019 r., a nowa puszka na monety jest umieszczona w szkolnej bibliotece, więc jeśli macie drobne monety, nie zapominajcie o naszej akcji i dołączcie! Pamiętajmy, że jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.

Szkolne Koło PCK składa serdeczne podziękowania dla nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły, wszystkich osób zaangażowanych w powodzenie akcji! Dziękujemy dotychczasowym darczyńcom i zachęcamy do  dalszego wspierania!

Nad przebiegiem akcji sprawuje nadzór  opiekun szkolnego koła PCK pani Anna Wiśniewska.