Podziękowanie za przekazanie 1% podatku


Dziękujemy Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na konto Stowarzyszenia Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w  Lublinie z podatku za rok 2017.

Z tytułu przekazania 1% podatku Stowarzyszenie otrzymało w tym roku środki w wysokości 2107,30 zł.

Dane znajdują się w szczegółowym wykazie organizacji pożytku publicznego, które w 2018 r. otrzymały 1% należnego podatku za rok 2017 /zał. Nr 2 Ministerstwa Finansów L.p. 5990/

                                                                                              Prezes Stowarzyszenia ZSEn

                                                                                                          Tadeusz Koral