Konkurs informatyczny „Bóbr 2018”


Wyniki szkolnego etapu Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr 2018”.13 listopada 2018 roku, 26 uczniów naszej szkoły przystąpiło do udziału w szkolnym etapie międzynarodowego konkursu informatycznego Bóbr.

Do tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr w Polsce przystąpiło 27188 uczniów reprezentujących 2942 szkoły.

Najlepsze wyniki wśród przystępujących do konkursu w naszej szkole uzyskali:

  • Jakub Grula, klasa IIbt
  • Kasjan Kowalczyk, klasa IIIbt
  • Michał Galant, klasa IIIat
  • Mateusz Cieryt, klasa IIIct

Opiekunami konkursu byli Pani B. Jarmuł, Pan L. Widz, Pan M. Kalisz.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.