XV Regionalny Konkurs Informatyczny Dzień Bezpiecznego Komputera


Organizatorzy XV Regionalnego Konkursu Informatycznego Dzień Bezpiecznego Komputera, objętego honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział lubelski, Microsoft Polska zapraszają laureatów szkolnego etapu konkursu pod opieką nauczycieli do udziału w etapie regionalnym.

Regionalny etap konkursu odbędzie się
dnia 1 lutego 2019 r.
w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy ul. Długiej 6 według następującego harmonogramu:

Szkoły Podstawowe

8:30 – 8:45              Rozpoczęcie, powitanie przybyłych gości i szkół
8:45 – 9:20              Regionalny etap konkursu
9:20 – 10:00            Wykład I /dogrywki/
10:00 – 10:25          Rozdanie dyplomów, nagród i wyróżnień w konkursie
10:25 – 10:30          Zakończenie konkursu

Gimnazja, klasy gimnazjalne Szkół Podstawowych, Szkoły Ponadgimnazjalne

11:30 – 11:45        Rozpoczęcie, powitanie przybyłych gości i szkół
11:45 – 12:25        Regionalny etap konkursu
12:25 – 13:00        Wykład I /dogrywki
13:00 – 13:30        Wykład II
13:30 – 14:20        Rozdanie dyplomów, nagród i wyróżnień w konkursie
14:20 – 14:30        Zakończenie konkursu

____________________________________________

Lista szkół, które zgłosiły laureatów do udziału w etapie regionalnym:
1.    Szkoła Podstawowa nr 2 im J. Kochanowskiego w Lublinie
2.    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie
3.    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie
4.    Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
5.    Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
6.    Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
7.    Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie
8.    Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
9.    Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
10.    Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
11.    Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
12.    Szkoła Podstawowa nr 33  im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie
13.    Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie
14.    Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie
15.    Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie
16.    Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie
17.    Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie,  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
18.    Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta
19.    Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
20.    Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
21.    Szkoła Podstawowa w Białowoli
22.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych
23.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich w Osmolicach
24.    Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego we Frampolu, Samorządowy Zespół Szkolony we Frampolu
25.    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach
26.    Szkoła Podstawowa nr 4 w Dęblinie
27.    Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie
28.    Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej, Zespół Szkół w Białej Podlaskiej
29.    Szkoła  Podstawowa w Białej Podlaskiej
30.    Szkoła Podstawowa w Teodorówce
31.    Szkoła Podstawowa w Wandalinie
32.    Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wieprzowie
33.    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli
34.   Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Gimnazja, klasy gimnazjalne w SP  lub LO
1.    Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie, Zespół Szkół nr 10 w Lublinie
2.    Gimnazjum we Frampolu, Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu
3.    Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie
4.    Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
5.    Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
6.    Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
7.    Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie
8.    Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
9.    Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
10.    Szkoła Podstawowa nr 44 w Lublinie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich
11.    XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”w Lublinie
12.    XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie

Szkoła ponagimnazjalna  – liceum ogólnokształcące
1.    VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
2.    VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
3.    X Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
4.    XIV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Lublinie
5.    XV Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
6.    XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Lublinie
7.    XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
8.    XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
9.    XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”w Lublinie
10.  XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
11.   Liceum Ogólnokształcące im 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Szkoła ponagimnazjalna  – technikum
1.    Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
2.    Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
3.    Technikum Ekonomiczne, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
4.    Technikum Ekonomiczno-Handlowe, Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
5.    Technikum Elektroniczne im Obrońców Lublina 1939 roku, Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
6.    Technikum Energetyczno-Informatyczne, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie
7.    Technikum Mechaniczne, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
8.    Technikum nr 2 w Lublinie
9.    Technikum Samochodowe, Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie
10.    Technikum Transportowo-Komunikacyjne, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
11.    Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka  w Łęcznej
12.   Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku
13.   Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.